Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Základné informácie

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 4204342/0200
IBAN: SK4702000000000004204342
SWIFT banky (BIC kód banky): SUBASKBX 

Telefón: +421 (0)44 5437711
E-mail: sekretariat@lvsas.sk
Dispečing - hlásenie porúch: +421 (0)44 5521992, 0908 916579

Predmet podnikania

 • prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K - I
 • prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - I
 • vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
 • vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
 • vykonávanie technických prehliadok potrubí
 • montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
 • čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
 • meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
 • protikorózna ochrana
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
 • údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
 • výroba priemyselných hnojív
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • technické testovanie, meranie a analýzy
 • vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.