Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Kanalizácie Beňadiková, L. Mikuláš, Z. Poruba

Stavebné práce na projekte Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba  boli ukončené

Projekt riešil  vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v Beňadikovej, Závažnej Porube a mestskej časti Liptovského Mikuláša – Stošice. V Závažnej Porube sa jednalo o dobudovanie kanalizácie, v obci Beňadiková a prímestskej časti Stošice  o vybudovanie novej kanalizácie.

Cieľom projektu bolo zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a zlepšenie obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči Európskej únii. Stavebné práce sa začali v novembri 2010 a boli ukončené v novembri 2012. Kolaudačné rozhodnutia na trvalé užívanie stavby boli vydané po častiach, na kanalizáciu v Závažnej Porube, Stošiciach a Beňadikovej.  Stavbou sa  zrealizovalo  6 093,64 m gravitačnej kanalizácie a 344 kanalizačných prípojok,  s umožnením pripojenia 950 ekvivalentných obyvateľov na novovybudovanú verejnú kanalizáciu. Slávnostné ukončenie stavby sa uskutočnilo v decembri 2012.

Zmluva s Ministerstvom životného prostredia číslo: 092/1.2MP/2010
Celkové oprávnené výdavky zo zmluvy: 4 823 047,90 EUR
Príspevok zo zmluvy: 4 4101 689,19 EUR
Projektanti:

  • SVS projekcia s.r.o., ul. Dielenská Kružná 1307, 038 01 Vrútky – kanalizácia Beňadiková
  • Ing. Juraj Vavro, Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš – kanalizácia Beňadiková a Závažná Poruba

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s. Pestovateľská ul. 8, 823 53 Bratislava
Stavebný dozor: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

 

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.