Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Harmonogram odpočtov

Odpočty vodomerov vykonávajú pracovníci LVS, a. s., minimálne jedenkrát za rok v zmysle schváleného harmonogramu odpočtov na príslušný rok.

Je potrebné, aby odberatelia v plánovanom čase odpočtu vodomerov sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých sa vodomer nachádza, a aby odstránili všetky prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu vodomeru.

V prípade, ak nie je možné odčítať stav vodomeru, odpočtár zanechá zákazníkovi  kartičku na odpočet stavu. Odberateľ môže stav vodomeru nahlásiť:

V prípade, ak pracovníci LVS, a. s., v plánovanom čase odpočtu vodomerov nebudú môcť odpočítať vodomer a zákazník do piatich dní nenahlási stav vodomeru, v zmysle platných predpisov LVS, a. s., stanoví a vyfakturuje spotrebu priemerom, resp. odhadom.

LVS, a. s., okrem odpočtov podľa platného harmonogramu zabezpečuje v priebehu kalendárneho roka aj ďalšie odpočty, napr. kontrolné odpočty, odpočty pri zmene ceny, odpočty pri výmene vodomerov, atď.

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí bude dňa 5.8.2012 v čase v od 8.00 hod do odstránenia havárie odstavená dodávka pitnej vody v časti obce Beňadiková .
Za porozumenie ďakuje LVS as..