Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 15. decembra 2020 do 31. decembra 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach a vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, mení Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24.2.2017 pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš a Rozhodnutie č. 0005/2019/V zo dňa 17.06.2019 Rozhodnutím č. 0031/2020/V s účinnosťou od 15.decembra 2020 do 31.decembra 2022 takto:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 15. decembra 2020 do 31. december 2022 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2398 1,4878

 

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 19. júna 2019 do 14. decembra 2020

Ceny a tarify pre obdobie od 19. 06. 2019 do 14. 12. 2020 boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 24.2.2017 a zo dňa 17.06.2019:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 19. júna 2019 do 31. december 2021 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1978 1,4374

 

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2017 do 18. júna 2019

Ceny a tarify pre obdobie od 01. 01. 2017 do 19.06.2019 boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 24.2.2017:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 1. januára 2017 do 18. júna 2019
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1068 1,3282

 

Ceny vodného a stočného pre rok 2014, 2015, 2016

Ceny a tarify pre obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2015 boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 21.11.2013:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2014, 2015, 2016
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1068 1,3282

Ceny vodného a stočného pre rok 2013

Ceny a tarify pre obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo dňa 26. 11. 2012:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2013
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1068 1,3282

Ceny vodného a stočného pre rok 2012

Ceny a tarify platné pre obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 podľa Rozhodnutia č. 0075/2012/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 1. 12. 2011 

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2012
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9019 1,0823
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9792 1,1750
Poruchy a odstávky

V utorok 19. 10. 2021 bude pre rekonštrukciu vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v Stošiciach v čase od 8.00 do 14.00 hodiny.
● ● ●
Z dôvodu rekonštrukcie hlavného prívodného potrubia na Belopotockého ulici bude odstavená dodávka pitnej vody v stredu 20. 10. 2021 na Belopotockého ulici a Nábreží Janka Kráľa od 8.00 do 18.00 hodiny.

Ďakujeme za pochopenie.