Zákaznícka zóna

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody
a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
na obdobie od 23. januára 2024 do 31. decembra 2027

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, schválil pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zmenu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody Rozhodnutím č. 0009/2024/V zo dňa 19. januára 2024 s účinnosťou od 23. januára 2024 do 31. decembra 2027 takto:

Rozhodnutie č. 0009/2024/V zo dňa  19. 1. 2024
Rozhodnutie č. 0182/2023/V  zo dňa 6. 10. 2023
Rozhodnutie č. 0005/2023/V zo dňa 25. 11. 2022

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 23. januára 2024 do 31. decembra 2027 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9934 1,1921
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,4704 1,7645


Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 10. októbra 2023 do 22. januára 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, zmenil Rozhodnutie č. 0005/2023/V z 25.11.2022 pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš Rozhodnutím č. 0182/2023/V zo dňa 6.10.2023 s účinnosťou od 10. októbra 2023 do 22. januára 2024 takto:

Rozhodnutie č. 0182/2023/V  zo 6. 10. 2023.pdf
Rozhodnutie č. 0005/2023/V zo dňa 25. 11. 2022

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 10. októbra 2023 do 31. decembra 2027 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9934 1,1921
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,4032 1,6838


Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2023 do 9. októbra 2023

Ceny a tarify pre obdobie od 01. 01. 2023 do 9.10.2023 boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 25.11.2022:

Rozhodnutie č. 0005/2023/V zo dňa 25. 11. 2022

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 1. januára 2023 do 9. októbra 2023 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0431 1,2517
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,5792 1,8950

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 7. februára 2022 do 31. decembra 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach a vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, mení Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24.2.2017 pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš Rozhodnutím č. 0012/2022/V s účinnosťou od 7. februára 2022 do 31.decembra 2022 takto:

Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24. 02. 2017
Rozhodnutie č. 0031/2020/V zo dňa 11.12.2020
Rozhodnutie č. 0108/2021/V zo dňa 04.11.2021
Rozhodnutie č. 0012/2022 V zo dňa 01. 02. 2022

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 7. februára 2022 do 31. decembra 2022 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9991 1,1989
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,5262 1,8314

 

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 15. decembra 2020 do 6. februára 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach a vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, mení Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24.2.2017 pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš a Rozhodnutie č. 0005/2019/V zo dňa 17.06.2019 Rozhodnutím č. 0031/2020/V s účinnosťou od 15.decembra 2020 do 31.decembra 2022 takto:

Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24. 02. 2017
Rozhodnutie č. 0031/2020/V zo dňa 11.12.2020
Rozhodnutie č. 0108/2021/V zo dňa 04.11.2021

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 15. decembra 2020 do 6. februára 2022 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2398 1,4878

 

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 19. júna 2019 do 14. decembra 2020

Ceny a tarify pre obdobie od 19. 06. 2019 do 14. 12. 2020 boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 24.2.2017 a zo dňa 17.06.2019:

Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24. 02. 2017
Rozhodnutie č. 0005/2019/V zo dňa 17. 06. 2019

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 19. júna 2019 do 14. decembra 2020 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1978 1,4374

 

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2017 do 18. júna 2019

Ceny a tarify pre obdobie od 01. 01. 2017 do 19.06.2019 boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 24.2.2017:

Rozhodnutie č. 0216/2017/V zo dňa 24. 02. 2017

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 1. januára 2017 do 18. júna 2019
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9102 1,0922
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1068 1,3282


 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.