Zákaznícka zóna

Zmluvy

Zmluva na dodávku pitnej vody a zmluva na odvádzanie odpadových vôd (ďalej len „zmluva“) musí byť uzatvorená písomne. Zmluva je formulovaná v zmysle platnej legislatívy tak, aby všetkým odberateľom zaisťovala rovnaké podmienky.

Povinnou súčasťou zmluvy sú:

Súčasťou zmluvy môže byť:

  • Zmluva na odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd),
  • Dohoda o predbežných preddavkových platbách

Odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou je neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu.
Vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou je neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Fyzické osoby – domácnosti (občania)

Podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd:

Podklady potrebné k odhláseniu sa z odberu pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd:

Oprávnená osoba k uzatvoreniu, ukončeniu zmluvy:

  • Vlastník nehnuteľnosti
  • Zástupca oprávnený konať v mene vlastníka – na základe dohody o plnomocenstve
  • V prípade podielových vlastníkov jeden podielový vlastník určený na základe písomnej dohody medzi podielovými vlastníkmi o plnomocenstve
  • V prípade smrti odberateľa najbližší príbuzný (dedič) – týka sa len ukončenia zmluvy

Ostatní - právnické osoby (podnikatelia)

Podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd:

Podklady potrebné k odhláseniu sa z odberu pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd:

Oprávnená osoba k uzatvoreniu, ukončeniu zmluvy:

  • Štatutárny orgán, osoby vykonávajúce pôsobnosť štatutárneho orgánu (konatelia, spoločníci zapísaní v obchodnom registri, v ostatných registroch)
  • Zástupca oprávnený konať za právnickú osobu
  • Ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne
  • V prípade smrti fyzickej osoby podnikateľa koná za neho správca dedičstva

Odberateľovi podrobné informácie k prehláseniu odberu poskytne pracovník v zákazníckom centre LVS, a. s.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy havárie vodovodného potrubia na Majerskej ulici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. apríla 2024 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody.
Za pochopenie ďakujeme.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.