Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Dávkovacie čerpadlo pre SKV Smrečany Žiar

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Dávkovacie čerpadlo pre SKV Smrečany Žiar

Spôsob výberu: prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Dodávka a montáž 2 ks dávkovacích čerpadiel na kontinuálne dávkovanie pasivačného roztoku  vrátane zásobnej nádrže objemu 50 l s elektrickým miešadlom.

Požiadavky na čerpadlo:

Materiál nádrže, čerpadla a miešadla musí byť vhodný pre styk s pasivačným činidlom Metaqua K50L  a pre výrobu pitnej vody

Riadenie výkonu dávkovania podľa prietoku 0/4-20 mA

Denná spotreby vody: cca 80 m3

Teoretický maximálny prietok: 15 m3/hod.

Maximálna dávka pasivačného roztoku:70 ml/m3  

Termín dodania: do 15.5.2015

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 21.4.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 22.4.2015 od 09:30 hod do 09:45 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.