Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Inovácia vodovodu v obci Smrečany

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Inovácia vodovodu v obci Smrečany

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Inovácia poruchového vodovodného potrubia bezvýkopovou technológiou Berstlining. Jedná sa o úsek nachádzajúci sa na začiatku obce  Smrečany, v dĺžke 505 m, kde do jestvujúceho liatinového potrubia DN 100 bude zaťahované potrubie HDPE RC DN 100 SDR 17. Na nové potrubie je potrebné namontovať 23 navrtávacích pásov pre domové prípojky, 4 hydranty a 2 odbočky  pre IBV a 3 šupátka.

Termín realizácie: do 30.6.2015.

Termíny predkladania ponúk: do 28.4.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.