Zákaznícka zóna

Inovácia vodovodu v obci Smrečany

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Inovácia vodovodu v obci Smrečany

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Inovácia poruchového vodovodného potrubia bezvýkopovou technológiou Berstlining. Jedná sa o úsek nachádzajúci sa na začiatku obce  Smrečany, v dĺžke 505 m, kde do jestvujúceho liatinového potrubia DN 100 bude zaťahované potrubie HDPE RC DN 100 SDR 17. Na nové potrubie je potrebné namontovať 23 navrtávacích pásov pre domové prípojky, 4 hydranty a 2 odbočky  pre IBV a 3 šupátka.

Termín realizácie: do 30.6.2015.

Termíny predkladania ponúk: do 28.4.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.