Zákaznícka zóna

Asfaltovanie komunikácií po opravách potrubí 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Asfaltovanie komunikácií po opravách potrubí 2015

Spôsob výberu: prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Práce zahŕňajú opravu poškodených podkladov a povrchov štátnych ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií v okrese Liptovský Mikuláš, kde došlo k poškodeniu v dôsledku opravy vodovodných a kanalizačných potrubí prevádzkovaných Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s..
S vybratým uchádzačom bude uzatvorená zmluva na obdobie 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: zadávacie kolo: 29.4.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 30.4.2015 od 09:30 hod do 09.50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.