Zákaznícka zóna

Osobné ochranné pracovné prostriedky 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Osobné ochranné pracovné prostriedky 2015

Spôsob výberu: prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

OOPP v kategóriách:
1. THZ (technicko hospodársky zamestnanec)
2. Chemik v laboratóriu
3. R zamestnanec (robotník)
4. Upratovač
5. Ostatné OOPP

S vybratým uchádzačom bude uzatvorená zmluva na obdobie 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 19.5.2015 od 9.00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 20.5.2015 od 9.30 do 10.00 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

 

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.