Zákaznícka zóna

Oprava striech na ČOV Liptovský Mikuláš

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Oprava striech na ČOV Liptovský Mikuláš

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Oprava striech dvoch objektov ČOV Liptovský Mikuláš, rozmerov 91 a 180 m2. Práce sa budú  skladať z uloženia novej bitumenovej strešnej krytiny, nového oplechovania atiky hliníkovým plechom a výmena dažďových zvodov budovy náhradného zdroja.

Termín dodania: do 31.12.2015

Termíny predkladania ponúk: 2.6.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.