Zákaznícka zóna

Oprava striech na ČOV Liptovský Mikuláš

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Oprava striech na ČOV Liptovský Mikuláš

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Oprava striech dvoch objektov ČOV Liptovský Mikuláš, rozmerov 91 a 180 m2. Práce sa budú  skladať z uloženia novej bitumenovej strešnej krytiny, nového oplechovania atiky hliníkovým plechom a výmena dažďových zvodov budovy náhradného zdroja.

Termín dodania: do 31.12.2015

Termíny predkladania ponúk: 2.6.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.