Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum sme otvorili, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení 2015

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Originály a renovované náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení. Zoznam náplní a podmienky výberu budú záujemcom zaslané na požiadanie.

Termín dodania: 15 mesiacov

Termíny predkladania ponúk: 4.6.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk