Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

HDPE - rúry, tvarovky, tesnenia, hydranty

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  HDPE - rúry, tvarovky, tesnenia, hydranty

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

  • Rúry z HDPE, HDPE RC,LDPE
  • Elektrotvarovky
  • Tesnenia
  • Hydranty

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 8.6.2015 od 09:00 do 13.00 hod
  • ostrá aukcia: 9.6.2015 od 09:30 hod do 10.00 hod

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí v Prosieku bude odstavená dodávka pitnej vody na uliciach v čase od 8:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám ďakujeme.