Zákaznícka zóna

HDPE - rúry, tvarovky, tesnenia, hydranty

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  HDPE - rúry, tvarovky, tesnenia, hydranty

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

  • Rúry z HDPE, HDPE RC,LDPE
  • Elektrotvarovky
  • Tesnenia
  • Hydranty

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 8.6.2015 od 09:00 do 13.00 hod
  • ostrá aukcia: 9.6.2015 od 09:30 hod do 10.00 hod

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.