Zákaznícka zóna

Dispečing VDJ a ČS Kvačany

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Dispečing VDJ a ČS Kvačany

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

VDJ Kvačany:
1.    vyrobenie a nainštalovanie nového rozvádzača - PRS, MaR, riadiaci systém, rádiomodem

2.    pripojenie VDJ na vodárenský dispečing s cieľom:

  •     ovládania - 2x servouzáver, vykurovanie, dávkovanie NaClO        
  •     prenosu meraných veličín:    

prietoky – prítok, odber
zvyškový Cl
teplota prostredia (vrátane dodávky a montáže teplomeru)
hladina VDJ (vrátane dodávky a montáže hladinomeru)
ostraha objektu (vrátane dodávky a montáže senzorov)
identifikácia osôb (vrátane dodávky a montáže zariadenia)

3.    vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia

ČS Kvačany:
ovládaná od hladiny VDJ Kvačany a tlaku na výtlaku ČS
1.    vyrobenie a nainštalovanie nového rozvádzača - PRS, MaR, riadiaci systém, rádiomodem

2.    pripojenie  na vodárenský dispečing s cieľom:

  •     ovládania - 1x servouzáver - výtlak, 1x čerpadlo s FM, vykurovanie, dávkovanie NaClO
  •     prenos nameraných veličín:     

prietok na výtlaku
tlak  na výtlaku (vrátane dodávky a montáže tlakomeru)
zvyškový Cl
teplota prostredia (vrátane dodávky a montáže teplomeru)
zatopenie a stav feka čerpadla
ostraha objektu (vrátane dodávky a montáže senzorov)
identifikácia osôb (vrátane dodávky a montáže zariadenia)

3.    vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia

Termín dodania: do 31.10.2015

Termíny predkladania ponúk: 9.6.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy havárie vodovodného potrubia na Majerskej ulici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. apríla 2024 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody.
Za pochopenie ďakujeme.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.