Zákaznícka zóna

Dispečing VDJ a ČS Kvačany

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Dispečing VDJ a ČS Kvačany

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

VDJ Kvačany:
1.    vyrobenie a nainštalovanie nového rozvádzača - PRS, MaR, riadiaci systém, rádiomodem

2.    pripojenie VDJ na vodárenský dispečing s cieľom:

  •     ovládania - 2x servouzáver, vykurovanie, dávkovanie NaClO        
  •     prenosu meraných veličín:    

prietoky – prítok, odber
zvyškový Cl
teplota prostredia (vrátane dodávky a montáže teplomeru)
hladina VDJ (vrátane dodávky a montáže hladinomeru)
ostraha objektu (vrátane dodávky a montáže senzorov)
identifikácia osôb (vrátane dodávky a montáže zariadenia)

3.    vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia

ČS Kvačany:
ovládaná od hladiny VDJ Kvačany a tlaku na výtlaku ČS
1.    vyrobenie a nainštalovanie nového rozvádzača - PRS, MaR, riadiaci systém, rádiomodem

2.    pripojenie  na vodárenský dispečing s cieľom:

  •     ovládania - 1x servouzáver - výtlak, 1x čerpadlo s FM, vykurovanie, dávkovanie NaClO
  •     prenos nameraných veličín:     

prietok na výtlaku
tlak  na výtlaku (vrátane dodávky a montáže tlakomeru)
zvyškový Cl
teplota prostredia (vrátane dodávky a montáže teplomeru)
zatopenie a stav feka čerpadla
ostraha objektu (vrátane dodávky a montáže senzorov)
identifikácia osôb (vrátane dodávky a montáže zariadenia)

3.    vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia

Termín dodania: do 31.10.2015

Termíny predkladania ponúk: 9.6.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.