Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Liatinové rúry – tvarovky, opravné tvarovky, príruby

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Liatinové rúry – tvarovky, opravné tvarovky, príruby

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Vodárenský materiál:

  • Rúry z tvárnej liatiny
  • Tvarovky z tvárnej liatiny
  • Opravné tvarovky

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 10.6.2015 od 09:00 hod. do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 11.6.2015 od 09:30 hod. do 10.00 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk