Zákaznícka zóna

Liatinové rúry – tvarovky, opravné tvarovky, príruby

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Liatinové rúry – tvarovky, opravné tvarovky, príruby

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Vodárenský materiál:

  • Rúry z tvárnej liatiny
  • Tvarovky z tvárnej liatiny
  • Opravné tvarovky

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 10.6.2015 od 09:00 hod. do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 11.6.2015 od 09:30 hod. do 10.00 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.