Zákaznícka zóna

Energetický audit 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Poskytovanie služieb

Predmet obstarávania:  Energetický audit 2015

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Energetický audit veľkého podniku v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z.
Parametre:
Počet zamestnancov menej ako 250.
Ročný obrat spoločnosti nižší ako 50 mil. EUR, súvaha vyššia ako 43 mil. EUR.

Počet objektov cca 150.

Čerpacia stanica vody 36ks, osvetlenie, čerpadlá, temperovanie
Čerpacia stanica kalu 25ks, osvetlenie, čerpadlá
Vodojem 55ks, osvetlenie, motory, temperovanie
Úpravňa vody 3ks, osvetlenie, motory, vykurovanie
Čistiareň odpadových vôd 9ks, osvetlenie, motory, vykurovanie
Administratívne budovy 3ks, osvetlenie, vykurovanie

 

Spotreba elektrickej energie: 8400 MWh
Výroba elektrickej energie: 210 MWh
Spotreba tepla: 21220 GJ z vlastného bioplynu
Spotreba PHM: 99096 l
Spotreba zemného plynu: 868 m3
Termín poskytnutia služby: do 30.11.2015

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 18.6.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 19.6.2015 od 09:30 hod do 09:50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy havárie vodovodného potrubia na Majerskej ulici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. apríla 2024 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody.
Za pochopenie ďakujeme.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.