Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Energetický audit 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Poskytovanie služieb

Predmet obstarávania:  Energetický audit 2015

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Energetický audit veľkého podniku v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z.
Parametre:
Počet zamestnancov menej ako 250.
Ročný obrat spoločnosti nižší ako 50 mil. EUR, súvaha vyššia ako 43 mil. EUR.

Počet objektov cca 150.

Čerpacia stanica vody 36ks, osvetlenie, čerpadlá, temperovanie
Čerpacia stanica kalu 25ks, osvetlenie, čerpadlá
Vodojem 55ks, osvetlenie, motory, temperovanie
Úpravňa vody 3ks, osvetlenie, motory, vykurovanie
Čistiareň odpadových vôd 9ks, osvetlenie, motory, vykurovanie
Administratívne budovy 3ks, osvetlenie, vykurovanie

 

Spotreba elektrickej energie: 8400 MWh
Výroba elektrickej energie: 210 MWh
Spotreba tepla: 21220 GJ z vlastného bioplynu
Spotreba PHM: 99096 l
Spotreba zemného plynu: 868 m3
Termín poskytnutia služby: do 30.11.2015

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 18.6.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 19.6.2015 od 09:30 hod do 09:50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.