Zákaznícka zóna

Ponorné čerpadlá

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Ponorné čerpadlá

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

1.    2 ks celonerezových, ponorných čerpadiel so zabudovanou spätnou klapkou, riadené cez frekvenčný menič s požiadavkami:

  • Q = do 4,7 l/s, H = do 55 m
  • P2 = 4,0 kW; ln = 9,6 A, 3x400V/50Hz
  • priame zapínanie motora
  • prepojenie čerpadla – výtlak – Rp 2 1/2
  • ponorný kábel 4x2,5 mm, dĺžky 15 m

2.     1 ks tlaková membránová nádoba objem 500 l.

Termín dodania – do 13. 11. 2015

Termín predkladania ponúk: 6.10. 2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.:    +421 44 543 77 27
Mobil: +421 908 916 592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.