Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Chlórnan sodný 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Chlórnan sodný 2015

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

14 % chlórnan sodný určený pre dezinfekciu pitnej vody.
Spôsob dodania: v 600 l IBC vratnom kontajnery,  na základe čiastkovej objednávky
Doba trvania rámcovej kúpnej zmluvy: 2 roky od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 15.10.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 16.10.2015 od 09:30 hod do 09:50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.:    +421 44 543 77 27
Mobil: +421 908 916 592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk