Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum sme otvorili, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Poskytovanie služby

Predmet obstarávania:  Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob 2015

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/09 Z.z pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky s tlakových nádob umiestnených v objektoch Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Termín predkladania ponúk: 3.11.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.:    +421 44 543 77 27
Mobil: +421 908 916 592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk