Zákaznícka zóna

Polyaluminiumchlorid – PAX - 18

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Polyaluminiumchlorid – PAX - 18

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Flotačné činidlo (flokulant)  - polyaluminiumchlorid – PAX-18 na odstránenie zákalu v surovej vode. Minimálna koncentrácia účinnej zložky Al3+ – 9 %.
Spôsob dodania: 2 x 1 000 l v kontajnerových obaloch s periódou 3 mesiace na základe čiastkovej objednávky. Doba trvania rámcovej kúpnej zmluvy: 2 roky od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 19.11.2015 od 09:00 do 13:00 hod.
  • ostrá aukcia: 20.11.2015 od 09:30 hod. do 09:50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.:    +421 44 543 77 27
Mobil: +421 908 916 592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.