Zákaznícka zóna

Polyaluminiumchlorid – PAX - 18

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Polyaluminiumchlorid – PAX - 18

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Flotačné činidlo (flokulant)  - polyaluminiumchlorid – PAX-18 na odstránenie zákalu v surovej vode. Minimálna koncentrácia účinnej zložky Al3+ – 9 %.
Spôsob dodania: 2 x 1 000 l v kontajnerových obaloch s periódou 3 mesiace na základe čiastkovej objednávky. Doba trvania rámcovej kúpnej zmluvy: 2 roky od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 19.11.2015 od 09:00 do 13:00 hod.
  • ostrá aukcia: 20.11.2015 od 09:30 hod. do 09:50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.:    +421 44 543 77 27
Mobil: +421 908 916 592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.