Zákaznícka zóna

Chemický produkt PX 100N – 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Chemický produkt PX 100N – 2015

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Chemický produkt na potlačenie usadzovania struvitu na miestach prichádzajúcich do kontaktu s flugátom z odstredivky ČOV.

Spôsob dodania: IBC kontajner – 1 100 kg podľa potrieb objednávateľa.

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 2.12.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 3.12.2015 od 09:30 hod do 09:50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.:    +421 44 543 77 27
Mobil: +421 908 916 592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.