Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Oprava vodomerov 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou, poskytovanie služby

Predmet obstarávania:  Oprava vodomerov 2015

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Činnosti zahrnuté v službe:

  • bežná oprava meradiel
  • generálna oprava
  • úradné overenie vodomerov v zmysle zákona 142/2000 Z.z.
  • úradné preskúšanie meradiel s následným vydaním dokladu o jeho výsledku pre malé domové vodomery a veľké priemyselné vodomery
  • odkúpenie starých nefunkčných vodomerov a ich následná likvidácia

Druhy vodomerov, pre ktoré bude poskytovaná služba:

  • malé domové
  • veľké priemyselné
  • veľké združené

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 14.12.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 15.12.2015 od 09:30 hod do 10.00 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.