Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Mazadlá a oleje 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Mazadlá a oleje 2015

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Mazadlá a oleje zabezpečujúce prevádzku strojov, zariadení a automobilov.

Doba trvania rámcovej kúpnej zmluvy: 1 rok od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.

Termín predkladania ponúk:  16.12.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk