Zákaznícka zóna

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2017 – 2018

Odkaz na miesto zverejnenia a možnosť prevzatia  súťažných podkladov bude zverejnené po zaslaní oznámenia do vestníka UVO.

 

Dokumenty na stiahnutie