Zákaznícka zóna

Ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu

Ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu, ktoré schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0010/2024/V-KA zo dňa 13. februára 2024 sú platné od 14. februára 2024 do 31. 12. 2027 takto:

  •  maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia do DN 200 mm vrátane 834,48 €,
  •  maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia od DN 250 mm do DN 300 mm vrátane 1 704,84 €.

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Cenové rozhodnutie zo dňa 13. 2. 2024

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.