Zákaznícka zóna

Informácia o kontrolách pre odberateľov

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorí Vás navštívia:
 − musia mať pri návšteve zákazníkov služobný odev s logom,
− musia sa preukázať služobným preukazom,
− nikdy nepracujú s hotovosťou, nevyberajú od zákazníkov žiadne peniaze ani zákazníkom žiadne peniaze nedoručujú,
− neponúkajú žiadne produkty.

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., podľa zákona sú oprávnení na nehnuteľnostiach a v objektoch realizovať práce súvisiace so:
− zabezpečením spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
− zisťovaním stavu meradla, jeho kontrolou, opravou, údržbou alebo výmenou,
− kontrolným meraním množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd,
− zisťovaním technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky.

V prípade, ak odberatelia a producenti neumožnia vstup zamestnancov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na odberné miesto, Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., je oprávnená prerušiť dodávku pitnej vody alebo zamedziť odvádzanie odpadových vôd až do dňa pominutia dôvodu pre prerušenie alebo obmedzenie.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.