Zákaznícka zóna

Úprava nákladného vozidla pre monitoring kanalizačných sietí

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby

Predmet obstarávania:  Úprava nákladného vozidla pre monitoring kanalizačných sietí

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Úpravou  nákladného vozidla Citroen  Jumpy sa rozumie dodávka a montáž:

  • cúvacej kamery s pracovným svetlom
  • káblového navijáku s diaľkovým ovládaním, motorovým navíjaním kábla dĺžky cca 200 m, osou pre ukladanie návinu a vodiacou kladkou
  • žeriavu pre manipuláciu monitorovacej kamery voči šachte
  • nádrž s čerpadlom na vodu s objemom cca 250 l    

Termín dodania: do 31.3.2014

Termín predkladania ponúk:  24.2.2014

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

 

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.