Zákaznícka zóna

Komponenty pre stroje 2014

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Komponenty pre stroje 2014

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Guferá, hadice pretkávaná z PVC, klinové remeň, ložiská, spony, atď.....

Termín predkladania ponúk:  25.2.2014

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk