Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Osobné ochranné pracovné prostriedky 2014 (OOPP)

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Osobné ochranné pracovné prostriedky 2014 (OOPP)

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

P.č. Pracovná činnosť Druh OOPP
1.1 skupina 1 - THZ
(pracujúci v teréne)
letná obuv
1.2 letná bunda
1.3 letné nohavice softshellové
1.4 zimná obuv
1.5 zimná bunda
1.6 zateplené softshellové nohavice
2.1 skupina 2 - R
zamestnanec
obuv letná s vystuženou špičkou
2.2 obuv zimná s vystuženou špičkou
2.3 čižmy neoprénové (celoročné)
2.4 bunda zimná
3.1 skupina 3 - ostatné OOPP ochranné rukavice proti chladu
3.2 ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Použité skratky: THZ - technicko hospodársky zamestnanec, R – robotník

Spôsob dodávky: na základe uzatvorenia Rámcovej kúpnej zmluvy na  obdobie do 30.4.2015 alebo do doby naplnenia finančného objemu 10 000 € podľa toho, ktorá z alternatív bude skôr uplatnená.

Termín predkladania ponúk:  17.10.2014

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.