Zákaznícka zóna

Úprava odľahčovacích komôr

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytovanie služieb

Predmet obstarávania:  Úprava odľahčovacích komôr

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Jedná sa o výrobu a montáž 5 ks nerezových norných stien  v odľahčovacích komorách lokalít Ondrašová, Jánošíkovo nábrežie, Lodenica, Garbiarska a Priemyselná ulica, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jurajom Billým.

Termín dodania: do 5.9.2014

Termín predkladania ponúk:  31.7.2014

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.