Zákaznícka zóna

Úprava odľahčovacích komôr

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytovanie služieb

Predmet obstarávania:  Úprava odľahčovacích komôr

Spôsob výberu: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Jedná sa o výrobu a montáž 5 ks nerezových norných stien  v odľahčovacích komorách lokalít Ondrašová, Jánošíkovo nábrežie, Lodenica, Garbiarska a Priemyselná ulica, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jurajom Billým.

Termín dodania: do 5.9.2014

Termín predkladania ponúk:  31.7.2014

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.