Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Chemický prípravok PX 100N

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Chemický prípravok PX 100N

Spôsob výberu: Prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Chemický produkt na potlačenie usadzovania tzv. sturvitu na miestach prichádzajúcich do kontaktu s fugátom z odstredivky ČOV

Množstvo: cca 4 400 kg

Spôsob dodania:  IBC kontajner – 4 x 1100 kg

Termín dodania: od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy do -12/2015 na základe objednávok

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 29.10.2014 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 30.10.2014 od 09:30 hod do 9.45 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk