Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Autosúčiastky, autodoplnky 2014

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Autosúčiastky, autodoplnky 2014

Spôsob výberu dodávateľa: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Poistky, štartovacie káble, nemrznúca zmes, motorový olej, žiarovky, zmes do ostrekovačov, rozmrazovač zámkov,  atď.... .

Termín predkladania ponúk: 4.12.2014

O zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba: Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk