Zákaznícka zóna

Servis, opravy a revízie plynových kotlov na zemný plyn a bioplyn

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: poskytovanie služby

Predmet obstarávania:  Servis, opravy a revízie plynových  kotlov na zemný plyn a bioplyn

Spôsob výberu dodávateľa: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky  a revízií plynových kotlov na ČOV Liptovský Mikuláš:

  1. kotol na bioplyn Viessmann
  • 1 ks: Vitoplex 100, výkon 951-1120kW,  horák Weishaupt G7/1-D výkon 300-1575 kW
  1. kotol na bioplyn/zemný plyn Viessmann
  • 1 ks:  Vitoplex 100, výkon 951-1120kW,    horák Weishaupt G7/1-D výkon 300-1575 kW
  1. kotol na zemný plyn
  • 1 ks: VVP 1000 I, výkon 1160 kW, horák APH – 16 PZ, výkon 1326 kW
  • 1 ks: Volf – MGK 130, výkon 130 kW

 

Termín predkladania ponúk: 12.12.2014 do 14.00 hod.

O zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba: Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.