Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Servis, opravy a revízie plynových kotlov na zemný plyn a bioplyn

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: poskytovanie služby

Predmet obstarávania:  Servis, opravy a revízie plynových  kotlov na zemný plyn a bioplyn

Spôsob výberu dodávateľa: Prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

Zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky  a revízií plynových kotlov na ČOV Liptovský Mikuláš:

  1. kotol na bioplyn Viessmann
  • 1 ks: Vitoplex 100, výkon 951-1120kW,  horák Weishaupt G7/1-D výkon 300-1575 kW
  1. kotol na bioplyn/zemný plyn Viessmann
  • 1 ks:  Vitoplex 100, výkon 951-1120kW,    horák Weishaupt G7/1-D výkon 300-1575 kW
  1. kotol na zemný plyn
  • 1 ks: VVP 1000 I, výkon 1160 kW, horák APH – 16 PZ, výkon 1326 kW
  • 1 ks: Volf – MGK 130, výkon 130 kW

 

Termín predkladania ponúk: 12.12.2014 do 14.00 hod.

O zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba: Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí v Prosieku bude odstavená dodávka pitnej vody na uliciach v čase od 8:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám ďakujeme.