Zákaznícka zóna

Vodomery 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: Nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Vodomery 2015

Spôsob výberu: prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Vodomery metrologickej triedy B:

P.č.

Typ vodomeru

DN

Prietok Qn-m3/h

M.j.

Predpokladaný

odber spolu

Skupina A: Malé závitové

1

420 Qn 2,5

20

2,5

ks

5 290

2

420 Qn 3,5

25

3,5

ks

18

3

420 Qn 6

25/32

6

ks

285

4

420 Qn 10

40

6

 

17

Skupina B: Priemyselné

5

MeiStream 220 mm

40

-

ks

13

6

MeiStream 270 mm

50

-

ks

36

7

MeiStream 200 mm

50

-

ks

25

8

MeiStream 300 mm

80

-

ks

60

9

MeiStream 225 mm

80

-

ks

33

10

MeiStream 250 mm

100

-

ks

53

11

MeiStream 300 mm

150

-

ks

18

12

WP Dynamic DN 200

200

-

ks

9

13

WP Dynamic DN 300

300

-

ks

3

Skupina C: Veľké prírubové združené

14

MeiTwin DN 50

50

-

ks

13

15

MeiTwin DN 65

65

-

ks

2

16

MeiTwin DN 80

80

-

ks

4

17

MeiTwin DN 100

100

-

ks

2

 

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 26.1.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 27.1.2015 od 09:30 hod do 10.00 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.