Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Dispečing VDJ Sv. Kríž

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Dispečing VDJ Sv. Kríž

Spôsob výberu: prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

 1. vyrobenie a nainštalovanie nového rozvádzača obsahujúceho  MaR, riadiaci systém, rádiomodem
 2. pripojenie VDJ na vodárenský dispečing s cieľom:
 • ovládania:
  • 3x servouzáver
  • vykurovania
  • dávkovania NaClO                  
 • prenosu meraných veličín:
  • prietoky – 1x na prítoku a 2x na odbere
  • zvyškový  Cl
  • teplota prostredia - 2x (vrátane dodávky a montáže teplomerov)
  • hladina VDJ (vrátane dodávky a montáže hladinomeru)
  • ostraha objektu – 2x (vrátane dodávky a montáže senzorov)
  • identifikácia osôb (vrátane dodávky a montáže zariadenia
 1. vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia     

Termín dodania: do 31.10.2015

Termíny predkladania ponúk: 2.4.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.