Zákaznícka zóna

Dispečing VDJ Sv. Kríž

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Dispečing VDJ Sv. Kríž

Spôsob výberu: prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

 1. vyrobenie a nainštalovanie nového rozvádzača obsahujúceho  MaR, riadiaci systém, rádiomodem
 2. pripojenie VDJ na vodárenský dispečing s cieľom:
 • ovládania:
  • 3x servouzáver
  • vykurovania
  • dávkovania NaClO                  
 • prenosu meraných veličín:
  • prietoky – 1x na prítoku a 2x na odbere
  • zvyškový  Cl
  • teplota prostredia - 2x (vrátane dodávky a montáže teplomerov)
  • hladina VDJ (vrátane dodávky a montáže hladinomeru)
  • ostraha objektu – 2x (vrátane dodávky a montáže senzorov)
  • identifikácia osôb (vrátane dodávky a montáže zariadenia
 1. vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia     

Termín dodania: do 31.10.2015

Termíny predkladania ponúk: 2.4.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.