Zákaznícka zóna

Dispečing VDJ Sv. Kríž

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: uskutočnenie stavebných prác

Predmet obstarávania:  Dispečing VDJ Sv. Kríž

Spôsob výberu: prieskum trhu

Opis predmetu obstarávania:

 1. vyrobenie a nainštalovanie nového rozvádzača obsahujúceho  MaR, riadiaci systém, rádiomodem
 2. pripojenie VDJ na vodárenský dispečing s cieľom:
 • ovládania:
  • 3x servouzáver
  • vykurovania
  • dávkovania NaClO                  
 • prenosu meraných veličín:
  • prietoky – 1x na prítoku a 2x na odbere
  • zvyškový  Cl
  • teplota prostredia - 2x (vrátane dodávky a montáže teplomerov)
  • hladina VDJ (vrátane dodávky a montáže hladinomeru)
  • ostraha objektu – 2x (vrátane dodávky a montáže senzorov)
  • identifikácia osôb (vrátane dodávky a montáže zariadenia
 1. vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia     

Termín dodania: do 31.10.2015

Termíny predkladania ponúk: 2.4.2015

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.