Zákaznícka zóna

Prípravok na báze polyfosfátov – opakovanie EA

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Prípravok na báze  polyfosfátov – opakovanie EA

Spôsob výberu: prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Prípravok na báze polyfosfátov na stabilizáciu tvrdosti a inhibítora korózie v potrubiach na pitnú vodu. Celková dodávka: cca 800 kg

Tovar bude dodávaný na paletách  priebežne každý mesiac na základe písomnej objednávky objednávateľa.

Termín dodania: 04/2015 -12/2015

Termíny e-aukcie:

  • zadávacie kolo: 13.4.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
  • ostrá aukcia: 14.4.2015 od 09:30 hod do 09.45 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.