Zákaznícka zóna

Elektrotvarovky 2015

Obstarávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Typ zákazky: nákup tovaru

Predmet obstarávania:  Elektrotvarovky 2015

Spôsob výberu: prieskum trhu elektronickou aukciou

Opis predmetu obstarávania:

Navarovacie sedlo s navrtávacou armatúrou a integrovaným ventilom vrátane elektrotvarovkovej spojky PE 100 SDR 11 PN 16:

 • 90/32
 • 110/32
 • 160/32

Elektrotvarovky SDR 11 PN 16:

 • spojka DN 32
 • spojka DN 90
 • spojka DN 110
 • spojka DN 160
 • Lem.nátrubok DN 90
 • Lem.nátrubok DN 110
 • Lem.nátrubok DN 160
 • Príruba k lem.nákružku DN 90
 • Príruba k lem.nákružku DN 110
 • Príruba k lem.nákružku DN 160
 • T kus 90/90
 • T kus 110/110
 • T kus 110/90
 • T kus 160/90
 • T kus 90/90 na tupo
 • T kus 110/110 na tupo
 • T kus 110/90 na tupo
 • T kus 160/90 na tupo
 • Koleno DN 90/15º
 • Koleno DN 90/30º
 • Koleno DN 90/45º
 • Koleno DN 90/90º
 • Koleno DN 110/15º
 • Koleno DN 110/30º
 • Koleno DN 110/45º
 • Koleno DN 110/90º
 • Koleno DN 160/15º
 • Koleno DN 160/30º
 • Koleno DN 160/45º
 • Koleno DN 160/90º
 • Redukcia DN 160/110
 • Redukcia DN 110/90

Termíny e-aukcie:

 • zadávacie kolo: 21.4.2015 od 09:00 do 13.00 hod.
 • ostrá aukcia: 22.4.2015 od 09:30 hod do 09:50 hod.

Pre zaslanie podkladov pre vypracovanie ponuky je potrebné požiadať kontaktnú osobu obstarávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Volajová
Tel.: 044/5437727
Mobil: 0908 916592
e-mail: anna_volajova@lvsas.sk

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.