Zákaznícka zóna

Otázky a odpovede


dČo robiť, ak je na faktúre nesprávny odpočet?

Faktúru môžete reklamovať v zákazníckom centre LVS, a.s., kde pracovníci vyplnia prvotný záznam na sledovanie štandardov kvality. Na základe skutočností uvedených v zázname zrealizujeme kontrolný odpočet podľa dohovoru s Vami. Ak je reklamácia opodstatnená, k pôvodnej faktúre vyhotovíme  a zašleme Vám opravnú faktúru.

dNa aké účely Vám slúži rodné číslo?

Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch. Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi, akým rodné číslo je, sú poverenými oprávnenými osobami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

dPrečo by si mal odberateľ viesť pravidelnú evidenciu o stave vodomeru?

Vedenie evidencie o stave vodomeru je vo vlastnom záujme každého odberateľa. Môžete sa o ňu oprieť, napr. pri neprimeranej fakturácii a pod.

dAký poplatok účtujete v prípade, ak je dom neobývaný?

Aj v takýchto prípadoch odporúčame montáž vodomeru, pretože len ten je najpresnejším meradlom spotreby vody. Bližšie informácie o jeho montáži Vám poskytneme v zákazníckom centre LVS, a.s.

dNa aké účely využívate jednoduchú schému napojenia na vodovod a kanalizáciu?

Schéma slúži na zakreslenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky do podkladov systému GIS. V prípade poruchy tak dokážeme rýchlejšie určiť bod napojenia prípojky, vhodný materiál na jej opravu a skráti sa tiež doba zásahu a odstávky vody.

dPlatí sa prenájom vodomeru?

Zatiaľ nie.

dPrečo si odberateľ nájde lístok na odpočet aj keď je doma?

Dôvodov, prečo odpočtár neodčítal vodomer môže byť viac, napr. v prípade voľne pusteného psa vo dvore majiteľa, nedostupnosti vodomernej šachty z dôvodu znečistenia a pod. Lístky na odčítanie vodomeru sa dávajú do schránky odberateľovi aj v tých prípadoch, ak je šachta umiestnená vo vnútri domu, a ten je v čase odpočtu neprístupný.

dČo robiť v prípade, že sa vodomerná šachta nachádza hlboko pod nánosom snehu, ľadu a nie je prístupná?

Vodomerná šachta musí byť pre vodárenských pracovníkov prístupná počas celého roka. A to nielen pre odpočtárov, ale aj pre prípad poruchy.

dJe možné poplatky za vodné a stočné deliť na viac faktúr, ak existujú viacerí vlastníci nehnuteľnosti (napr. ak deti zdedili dom po rodičoch)?

Zmluva na dodávku pitnej vody a/alebo na odvádzanie odpadových vôd sa uzatvára:

  • s vlastníkom pripojenej nehnuteľnosti, alebo
  • s jedným z podielových vlastníkov pripojenej nehnuteľnosti, ktorého k tomuto úkonu splnomocnia ostatní podieloví vlastníci.

Jedna nehnuteľnosť sa napája na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou, prípadne na verejnú kanalizáciu jednou kanalizačnou prípojkou a uzatvára sa jeden zmluvný vzťah s jedným odberateľom. Odberateľ na základe vystavených faktúr za vodné a/alebo stočné zabezpečuje ďalšie rozúčtovanie jednotlivým užívateľom nehnuteľnosti.

Je potrebné, aby sa podieloví vlastníci dohodli, kto z nich bude poverený komunikovať s LVS, a.s. vo veci všetkých úkonov v súvislosti s dodávkou pitnej vody, prípadne s odvádzaním odpadovej vody.  Vzor tlačiva pre splnomocnenie sa nachádza na www.lvsas.sk.

dJe potrebné ohlásiť v LVS, a.s. zmenu, ak sa mení živnosť na firmu, teda na právnickú osobu, pričom sídlo zostáva na rovnakej adrese?

V prípade, ak dôjde k zmene názvu alebo formy spoločnosti (na s.r.o. alebo a.s.) alebo ak dôjde k zmene identifikácie (IČO), je povinnosť nahlásiť zmenu v LVS, a.s. V takomto prípade sa jedná o ukončenie zmluvy s odberateľom – živnostníkom a o uzatvorenie novej zmluvy s odberateľom – právnickou osobou.  

Zmenu je potrebné vykonať osobne v zákazníckom centre LVS, a.s., kde bude uzatvorená nová zmluva.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.