Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Zákaznícke centrum je opäť otvorené

19.05.2020: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., oznamuje svojim zákazníkom, že od 20. 5. 2020 je otvorené zákaznícke centrum v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 hodiny za dodržiavania hygienických opatrení.

Viac ...

Bezpečnosť služieb vodárenských spoločností

30.04.2020: Asociácia vodárenských spoločností zaznamenala (AVS), že od vypuknutia pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 sa šíria obavy týkajúce sa kvality vody.

Viac ...

Voda z verejného vodovodu je bezpečná

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš ubezpečuje svojich zákazníkov, že procesy súvisiace s výrobou, úpravou a dodávkou pitnej vody aj odvádzaním a čistením odpadovej vody sú zabezpečené v plnom rozsahu.

Viac ...

Zmena Všeobecných obchodných podmienok

06.04.2020: Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať o zmene Všeobecných obchodných podmienok výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš s účinnosťou od 6.4.2020.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".