Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Viac ...

Ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021

Dňa 24. 2. 2017 vydal ÚRSO nové cenové rozhodnutie č. 0216/2017/V, ktorým určil pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021.

Viac ...

Chronologický vývoj situácie o cenách na rok 2017 zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Chronologický vývoj situácie, ktorá viedla k tomu, že nové ceny na úrovni roku 2016 sú uplatňované od 1. januára 2017.

Viac ...

Dôležitý oznam pre zákazníkov

Informácia o účte pre platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadovej vody.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".