Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, v zákazníckom centre môžete opäť využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Vítame Vás

Aktuality

Pravidelnou kontrolou a údržbou sa dá za vodu ušetriť

Ako predísť tomu, aby nezvyčajne vysoká suma na faktúre nebola pre majiteľa nehnuteľnosti nepríjemným prekvapením?

Viac ...

Vodomer a jeho overovacie a zabezpečovacie značky

Na vodomeroch sú overovacie a zabezpečovacie značky: evidenčné číslo s overovacou značkou, zabezpečovacia značka výrobcu a zabezpečovacia značka montážnika s evidenčným číslom z dôvodu, aby nedochádzalo k neoprávnenému odberu vody z verejného vodovodu.

Viac ...

E-faktúra šetrí čas aj životné prostredie

Čoraz viac zákazníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., už má aktivovanú e-faktúru. Ak ešte len rozmýšľate o aktivácii, spomenieme niektoré jej výhody.

Viac ...

Množstvo vodného a stočného pre uplatnenie novej ceny bude určené priemerom

Z dôvodu zmeny ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bude množstvo vodného a stočného pre uplatnenie novej ceny určené výpočtom podľa priemernej dennej spotreby vody.

Zmena ceny za výrobu, distribúciu, dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody

: Na základe Rozhodnutia číslo 0012/2022/V vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zo dňa 01. 02. 2022 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 07. 02. 2022 je cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9991 €/mᶾ bez DPH, t. j. 1,1989 €/mᶾ s DPH a cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,5262 €/mᶾ bez DPH, t. j. 1,8314 €/mᶾ s DPH.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.