Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Informácia o nových všeobecných obchodných podmienkach

Všeobecné obchodné podmienky LVS, a. s., ktoré sú účinné od 19. apríla 2024, v celom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce VOP, ktoré boli dodávateľom vydané a rušia predchádzajúce VOP, ktoré boli dodávateľom vydané.

Viac ...

Informácia o kontrolách pre odberateľov

Vážení zákazníci, na základe rozhodnutia vedenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Vám oznamujeme, že naši zamestnanci budú vykonávať okrem pravidelných odpočtov vodomerov a výmeny vodomerov aj nepravidelné a náhodné kontroly odberných miest a kontrolné odpočty vodomerov z dôvodu skvalitnenia služieb pre všetkých zákazníkov.

Viac ...

Ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0010/2024/V-KA zo dňa 13. februára 2024 schválil ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Viac ...

Zmena ceny za stočné, cena vodného sa nemení

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa mení od 23. januára 2024 cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Znamená to, že cena sa zmenila len za stočné, nie za dodávku pitnej vody.

Viac ...

Čo by ste mali vedieť o budovaní vlastnej studne

Ak sa majitelia rodinných domov rozhodnú vybudovať si vlastnú studňu, mali by poznať príslušnú legislatívu. Ich zámer je legitímny, ak dodržia zákon. Nie vždy to tak je.

Viac ...

Pravidelnou kontrolou a údržbou sa dá za vodu ušetriť

Ako predísť tomu, aby nezvyčajne vysoká suma na faktúre nebola pre majiteľa nehnuteľnosti nepríjemným prekvapením?

Viac ...

Vodomer a jeho overovacie a zabezpečovacie značky

Na vodomeroch sú overovacie a zabezpečovacie značky: evidenčné číslo s overovacou značkou, zabezpečovacia značka výrobcu a zabezpečovacia značka montážnika s evidenčným číslom z dôvodu, aby nedochádzalo k neoprávnenému odberu vody z verejného vodovodu.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy havárie vodovodného potrubia na Majerskej ulici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. apríla 2024 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody.
Za pochopenie ďakujeme.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.