Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Viac ...

Chronologický vývoj situácie o cenách na rok 2017 zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Chronologický vývoj situácie, ktorá viedla k tomu, že nové ceny na úrovni roku 2016 sú uplatňované od 1. januára 2017.

Viac ...

Dôležitý oznam pre zákazníkov

Informácia o účte pre platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadovej vody.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".