Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Upozornenie

18.04.2019: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., upozorňuje občanov, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie.

Viac ...

Neprehliadnite

15.04.2019: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš v súvislosti s prípadmi podvodov na Slovensku s „falošnými vodármi“ upozorňuje svojich klientov, aby boli opatrní a neohrozili seba a svoj majetok konaním podvodníkov. Majte na pamäti nasledovné informácie.

Viac ...

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2019

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2019

Viac ...

Všeobecné obchodné podmienky LVS, a.s.

Dňom 1.6.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Liptovský Mikuláš.

Viac ...

Dôležitý oznam pre zákazníkov

Informácia o účte pre platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadovej vody.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".