Zákaznícka zóna

Cenník výkonov a služieb

Ceny ostatných služieb

V zmysle Zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov (zák.č.196/2000, 276/2001, 465/2002, 520/2003, 523/2004, 68/2005) bola vypracovaná kalkulácia a stanovené ceny pre výkony, práce a služby poskytované našou spoločnosťou.

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.