Zákaznícka zóna

Cenník výkonov a služieb

Ceny ostatných služieb

V zmysle Zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov (zák.č.196/2000, 276/2001, 465/2002, 520/2003, 523/2004, 68/2005) bola vypracovaná kalkulácia a stanovené ceny pre výkony, práce a služby poskytované našou spoločnosťou.