Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Preddavkové platby

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.  Vám ponúka službu - možnosť aktivácie mesačných preddavkových platieb za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Službu – Preddavkové platby si môžete aktivovať:

  • osobne alebo telefonicky v zákazníckom centre LVS, a.s.
  • písomne
  • cez internet – vyplnením a odoslaním nižšie uvedeného formulára

Žiadam o aktiváciu služby Preddavkové platby:

viď faktúra
deň úhrady medzi 10 až 25 dňom v mesiaci
/

* povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný