Zákaznícka zóna

Preddavkové platby

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.  Vám ponúka službu - možnosť aktivácie mesačných preddavkových platieb za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Službu – Preddavkové platby si môžete aktivovať:

  • osobne alebo telefonicky v zákazníckom centre LVS, a.s.
  • písomne
  • cez internet – vyplnením a odoslaním nižšie uvedeného formulára

Žiadam o aktiváciu služby Preddavkové platby:

viď faktúra
deň úhrady medzi 10 až 25 dňom v mesiaci
/

* povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 22.9.2020 v obci Liptovské Kľačany odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 16:00.