Zákaznícka zóna

Preddavkové platby

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.  Vám ponúka službu - možnosť aktivácie mesačných preddavkových platieb za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Službu – Preddavkové platby si môžete aktivovať:

  • osobne alebo telefonicky v zákazníckom centre LVS, a.s.
  • písomne
  • cez internet – vyplnením a odoslaním nižšie uvedeného formulára

Žiadam o aktiváciu služby Preddavkové platby:

viď faktúra
deň úhrady medzi 10 až 25 dňom v mesiaci
/

* povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.