Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum sme otvorili, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Preddavkové platby

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Vám ponúka možnosť aktivácie mesačných preddavkových platieb za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Žiadam o zavedenie preddavkových platieb

(z faktúry)
deň úhrady medzi 10 až 25 dňom v mesiaci

* všetky položky sú povinné - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný