Zákaznícka zóna

Vrátenie preplatkov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Vám ponúka službu – možnosť zasielania preplatkov z vyúčtovacích faktúr za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd na Váš bankový účet.

Výhody:

  • Preplatky získate priamo na Váš účet skôr ako preplatky zasielané v hotovosti.
  • Preplatky si nemusíte nikam chodiť vyberať, šetríme Váš čas.
  • V prípade nedoplatkov a preddavkových platieb sa spôsob platby nemení, zostane rovnaký ako ste si určili vo Vašej zmluve.

Službu si môžete aktivovať:

  • prostredníctvom formulára Zasielanie preplatkov cez bankový účet, formulár vytlačte, vyplňte, potvrďte podpisom a následne zašlite na adresu: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
  • cez internet – vyplnením a odoslaním nižšie uvedeného formulára

Žiadam o aktiváciu služby Zasielanie preplatkov cez bankový účet:

(z faktúry)

* povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.