Zákaznícka zóna

Vrátenie preplatkov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Vám ponúka službu – možnosť zasielania preplatkov z vyúčtovacích faktúr za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd na Váš bankový účet.

Výhody:

  • Preplatky získate priamo na Váš účet skôr ako preplatky zasielané v hotovosti.
  • Preplatky si nemusíte nikam chodiť vyberať, šetríme Váš čas.
  • V prípade nedoplatkov a preddavkových platieb sa spôsob platby nemení, zostane rovnaký ako ste si určili vo Vašej zmluve.

Službu si môžete aktivovať:

  • prostredníctvom formulára Zasielanie preplatkov cez bankový účet, formulár vytlačte, vyplňte, potvrďte podpisom a následne zašlite na adresu: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
  • cez internet – vyplnením a odoslaním nižšie uvedeného formulára

Žiadam o aktiváciu služby Zasielanie preplatkov cez bankový účet:

(z faktúry)

* povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.