Zákaznícka zóna

Ochrana osobných údajov
Práva dotknutých osôb

Názov formuláru:Ochrana osobných údajov- „Práva dotknutých osôb“
Vec:Žiadosť/Námietka
Spôsob informovania žiadateľa o vybavení žiadosti/ námietky E-mailom
Listinnou formou
Iným spôsobom

Kontaktné údaje
Poznámka: použitím tohto formulára eliminujete riziko, že Vaša elektronická pošta skončí ako SPAM a nedostane sa k prevádzkovateľovi na vybavenie