Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Zmena Všeobecných obchodných podmienok

30.01.2020: Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať o zmene Všeobecných obchodných podmienok výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš s účinnosťou od 1.2.2020.

Viac ...

Cena za vodu sa nemení

26.06.2019: Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa zmenila od 19. júna 2019 cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Znamená to, že cena sa zmenila len za stočné, nie za dodávku pitnej vody.

Viac ...

Zmena ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

21.06.2019: Na základe Rozhodnutia číslo 0005/2019/V vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zo dňa 17. 06. 2019 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 19. 06. 2019 je cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,1978 eura bez DPH a 1,4374 eura s DPH za 1 m³ odpadovej vody.

Viac ...

Aby ste bazén napustili bez problémov, konzultujte s vodármi

07.05.2019: Posledné roky býva už aj v liptovskom regióne letné obdobie veľmi teplé a často bez výdatnejších zrážok. Obyvatelia, ktorí vyhľadávajú osvieženie, situáciu riešia vybudovaním bazénov pri svojich domoch, alebo kúpou nafukovacích bazénov s väčším objemom. Po prvom väčšom oteplení sa potom ponáhľajú čo najrýchlejšie bazény napustiť. To však môže spôsobiť vodárňam prevádzkové problémy.

Viac ...

Generálny pardon

18.04.2019: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., upozorňuje občanov, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".