Zákaznícka zóna

Spôsob platieb

Ponúkaný spôsob platieb faktúr a preddavkov:

Prevodným príkazom z účtu

  • odberateľ si môže zadať trvalý príkaz v peňažnom ústave alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva.
  • pri zmene výšky preddavkových platieb je potrebné, aby odberateľ zmenil aj výšku preddavkovej platby vo svojej banke
  • prípadné preplatky zašle Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., priamo na účet odberateľa

           Ponúkané účty LVS, a. s.:           

Banka Číslo účtu Kód banky    IBAN      SWIFT
      Všeobecná úverová banka, a. s.  4204342  0200 SK4702000000000004204342 SUBASKBX


 Prostredníctvom UNIKASA v predajniach COOP Jednota

  • spôsob úhrady platieb v hotovosti v predajniach COOP Jednota
  • odberateľ realizuje platby priamo pri pokladni v predajni
  • platby sú realizované formou čiarového kódu, ktorý je súčasťou dodatku ku zmluve o preddavkových platbách a súčasťou vyúčtovacích faktúr
  • v prípade poškodenia čiarového kódu Vám nový čiarový kód vystavia zamestnanci v zákazníckom centre Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na základe Vašej požiadavky
  • prípadné preplatky zašle Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., odberateľovi poštovým poukazom

Poštovým poukazom

  • odberateľ realizuje platby prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.
  • prípadné preplatky zašle Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. odberateľovi poštovým poukazom

Preplatky zasiela LVS, a. s., automaticky v termíne splatnosti, t. j. do 14 dní od vystavenia vyúčtovacej faktúry, spôsobom dohodnutým v zmluve. V prípade, ak odberateľ neobdrží preplatok v uvedenom termíne, je potrebné, aby kontaktoval zamestnancov zákazníckeho centra LVS, a. s., a overil, prípadne aktualizoval zmluvné údaje (číslo účtu, zasielaciu adresu, meno a priezvisko odberateľa).

 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.