Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Spôsob platieb

Ponúkaný spôsob platieb faktúr a preddavkov:

Prevodným príkazom z účtu

  • odberateľ si môže zadať trvalý príkaz v peňažnom ústave alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva.
  • pri zmene výšky preddavkových platieb je potrebné, aby odberateľ zmenil aj výšku preddavkovej platby vo svojej banke
  • prípadné preplatky zašle Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., priamo na účet odberateľa

           Ponúkané účty LVS, a. s.:           

Banka Číslo účtu Kód banky    IBAN      SWIFT
      Všeobecná úverová banka, a. s.  4204342  0200 SK4702000000000004204342 SUBASKBX


 Prostredníctvom UNIKASA v predajniach COOP Jednota

  • spôsob úhrady platieb v hotovosti v predajniach COOP Jednota
  • odberateľ realizuje platby priamo pri pokladni v predajni
  • platby sú realizované formou čiarového kódu, ktorý je súčasťou dodatku ku zmluve o preddavkových platbách a súčasťou vyúčtovacích faktúr
  • v prípade poškodenia čiarového kódu Vám nový čiarový kód vystavia zamestnanci v zákazníckom centre Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na základe Vašej požiadavky
  • prípadné preplatky zašle Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., odberateľovi poštovým poukazom

Poštovým poukazom

  • odberateľ realizuje platby prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.
  • prípadné preplatky zašle Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. odberateľovi poštovým poukazom

Preplatky zasiela LVS, a. s., automaticky v termíne splatnosti, t. j. do 14 dní od vystavenia vyúčtovacej faktúry, spôsobom dohodnutým v zmluve. V prípade, ak odberateľ neobdrží preplatok v uvedenom termíne, je potrebné, aby kontaktoval zamestnancov zákazníckeho centra LVS, a. s., a overil, prípadne aktualizoval zmluvné údaje (číslo účtu, zasielaciu adresu, meno a priezvisko odberateľa).

 
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.