Zákaznícka zóna

Spôsob platieb

Ponúkaný spôsob platieb faktúr a preddavkov:

Prevodným príkazom z účtu

  • odberateľ si môže zadať trvalý príkaz v peňažnom ústave alebo prostredníctvom internet banking
  • pri zmene výšky preddavkových platieb je potrebné, aby odberateľ zmenil aj výšku preddavkovej platby vo svojej banke
  • prípadné preplatky zašle Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., priamo na účet odberateľa

           Ponúkané účty LVS, a. s.:           

Banka Číslo účtu Kód banky    IBAN      SWIFT
      Všeobecná úverová banka, a. s.  4204342  0200 SK4702000000000004204342 SUBASKBX


 Prostredníctvom UNIKASA v predajniach COOP Jednota

  • spôsob úhrady platieb v hotovosti v predajniach COOP Jednota
  • odberateľ realizuje platby priamo pri pokladni v predajni
  • platby sú realizované formou čiarového kódu, ktorý je súčasťou dodatku ku zmluve o preddavkových platbách a súčasťou vyúčtovacích faktúr
  • v prípade poškodenia čiarového kódu Vám nový čiarový kód vystavia zamestnanci v zákazníckom centre Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na základe Vašej požiadavky
  • prípadné preplatky zašle Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., odberateľovi poštovým poukazom

Poštovým poukazom

  • odberateľ realizuje platby prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.
  • prípadné preplatky zašle Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. odberateľovi poštovým poukazom

Preplatky zasiela LVS, a. s., automaticky v termíne splatnosti, t. j. do 14 dní od vystavenia vyúčtovacej faktúry, spôsobom dohodnutým v zmluve. V prípade, ak odberateľ neobdrží preplatok v uvedenom termíne, je potrebné, aby kontaktoval zamestnancov zákazníckeho centra LVS, a. s., a overil, prípadne aktualizoval zmluvné údaje (číslo účtu, zasielaciu adresu, meno a priezvisko odberateľa).

 
Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.