Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Kanalizačná prípojka

Postup obstarávateľa a LVS, a.s. pri budovaní, resp. zrušení kanalizačnej prípojky

Obstarávateľ (môže byť len vlastník pripájanej nehnuteľnosti, výnimočne aj iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti, výnimočne môže byť obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má poverenie alebo mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti) si vyžiada v zákazníckom centre LVS, a.s., alebo si stiahne zo stránky www.lvsas.sk "Postup obstarávateľa a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie" a ďalšie tlačívá a formuláre potrebné k zriadeniu resp. zrušeniu kanalizačnej prípojky.

Zásady, postup a technické podklady pre zriaďovanie kanalizačných prípojok napájaných na verejnú kanalizáciu realizovanú z fondov EÚ (technické možnosti napojenia uvedené v grafickej časti môžu byť použité pre napojenie nehnuteľnosti na akúkoľvek verejnú kanalizáciu v správe LVS, a.s.)

Zriadenie kanalizačnej prípojky

Čo zobrať so sebou?

Zrušenie kanalizačnej prípojky

Vykonáva sa na základe objednávky odberateľa - producenta na jeho náklady vyplnením a odovzdaním tlačiva odhláška odvádzania odpadovej vody odvádzania odpadovej vody. Zrušenie kanalizačnej prípojky musí byť vykonané odpojením v mieste napojenia na potrubie verejnej kanalizácie. Môžu ho vykonať iba pracovníci vlastníka alebo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, t.j. LVS, a.s..

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.