Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Kanalizačná prípojka

Postup obstarávateľa a LVS, a.s. pri budovaní, resp. zrušení kanalizačnej prípojky

Obstarávateľ (môže byť len vlastník pripájanej nehnuteľnosti, výnimočne aj iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti, výnimočne môže byť obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má poverenie alebo mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti) si vyžiada v zákazníckom centre LVS, a.s., alebo si stiahne zo stránky www.lvsas.sk "Postup obstarávateľa a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie" a ďalšie tlačívá a formuláre potrebné k zriadeniu resp. zrušeniu kanalizačnej prípojky.

Zásady, postup a technické podklady pre zriaďovanie kanalizačných prípojok napájaných na verejnú kanalizáciu realizovanú z fondov EÚ (technické možnosti napojenia uvedené v grafickej časti môžu byť použité pre napojenie nehnuteľnosti na akúkoľvek verejnú kanalizáciu v správe LVS, a.s.)

Zriadenie kanalizačnej prípojky

Čo zobrať so sebou?

Zrušenie kanalizačnej prípojky

Vykonáva sa na základe objednávky odberateľa - producenta na jeho náklady vyplnením a odovzdaním tlačiva odhláška odvádzania odpadovej vody odvádzania odpadovej vody. Zrušenie kanalizačnej prípojky musí byť vykonané odpojením v mieste napojenia na potrubie verejnej kanalizácie. Môžu ho vykonať iba pracovníci vlastníka alebo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, t.j. LVS, a.s..

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude vo štvrtok 23. septembra 2021 v mestskej časti Okoličné odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
● ● ●
Pre rekonštrukciu vodovodného potrubia bude v sobotu 25. septembra 2021 v Okoličnom prerušená dodávka pitnej vody od 8.00 do 21.00 hodiny. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami na križovatkách ulíc: Okoličianskej a Smrečianskej, Sihotskej a Mierovej. Počas odstávky bude jazdiť aj pojazdná cisterna s pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie.