Zákaznícka zóna

Kanalizačná prípojka

Postup obstarávateľa a LVS, a.s. pri budovaní, resp. zrušení kanalizačnej prípojky

Obstarávateľ (môže byť len vlastník pripájanej nehnuteľnosti, výnimočne aj iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti, výnimočne môže byť obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má poverenie alebo mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti) si vyžiada v zákazníckom centre LVS, a.s., alebo si stiahne zo stránky www.lvsas.sk "Postup obstarávateľa a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie" a ďalšie tlačívá a formuláre potrebné k zriadeniu resp. zrušeniu kanalizačnej prípojky.

Zásady, postup a technické podklady pre zriaďovanie kanalizačných prípojok napájaných na verejnú kanalizáciu realizovanú z fondov EÚ (technické možnosti napojenia uvedené v grafickej časti môžu byť použité pre napojenie nehnuteľnosti na akúkoľvek verejnú kanalizáciu v správe LVS, a.s.)

Zriadenie kanalizačnej prípojky

Čo zobrať so sebou?

Zrušenie kanalizačnej prípojky

Vykonáva sa na základe objednávky odberateľa - producenta na jeho náklady vyplnením a odovzdaním tlačiva odhláška odvádzania odpadovej vody odvádzania odpadovej vody. Zrušenie kanalizačnej prípojky musí byť vykonané odpojením v mieste napojenia na potrubie verejnej kanalizácie. Môžu ho vykonať iba pracovníci vlastníka alebo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, t.j. LVS, a.s..

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy havárie vodovodného potrubia na Majerskej ulici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. apríla 2024 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody.
Za pochopenie ďakujeme.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.